Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- EDF
Το EDF διασφαλίζει ότι η φωνή των ΑμεΑ θα ακούγεται στην ΕΕ

Στη συνάντηση υψηλού επιπέδου του πλαισίου παρακολούθησης της ΕΕ σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στις 4 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Michel Servoz, τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ádám Kósa, Rosa Estaràs Ferragut και Helga Stevens, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή Emily O'Reilly, τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Morten Kjaerum και την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία Gunta Anca, ανανέωσαν τη δέσμευσή τους για την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών.

Το 2010 για πρώτη φορά η ΕΕ αποφάσισε να προσχωρήσει σε μια βασική σύμβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Το 2012 το Συμβούλιο της ΕΕ έθεσε σε εφαρμογή ένα μηχανισμό, το πλαίσιο της ΕΕ (EU Monitoring Framework), για την προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, όπως απαιτείται από το άρθρο 33 της Σύμβασης.

Με βάση το έργο του πλαισίου της ΕΕ μέχρι στιγμής, στις 4 Μαρτίου 2015 οι πολιτικοί εκπρόσωποι των μελών του συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να υπογραμμίσουν την προσήλωσή τους στο πλαίσιο και εγκρίνουν το πρόγραμμα εργασίας του για το 2015-2016. Η συνάντηση βρέθηκε μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις. Ειδικότερα, το 2015 η Επιτροπή του ΟΗΕ στη Γενεύη θα επανεξετάσει την πρόοδο της ΕΕ στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και το πλαίσιο θα συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία.

Η αντιπρόεδρος του Φόρουμ Gunta Anca τόνισε:

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών δίνει σαφείς οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα άτομα με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, στην παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), η οργάνωση που εκπροσωπεί τα δικαιώματα των 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη, έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί σε κάθε επίπεδο για να εξασφαλιστεί ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα εργαλείο που θα επιφέρει πραγματική αλλαγή στη ζωή των ΑμεΑ. Είμαστε αφοσιωμένοι στο ρόλο μας μέσα στο πλαίσιο, ώστε να ακούγεται η φωνή των ατόμων με αναπηρία σε όλες της διαδικασίες.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.