Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- EOKE
Προτάσεις στη νομοθεσία για το άσυλο μετά την επίσκεψη ΕΟΚΕ, Ι. Βαρδακαστάνη σε δομές προσφύγων

Τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία  απέστειλε η  Ε.Σ.Α.μεΑ., μετά και την πρόσφατη επίσκεψη με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, μέλος της οποίας είναι ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, σε στεγαστικές δομές προσφύγων και μεταναστών.

Στόχος της επίσκεψης της Ε.Ο.Κ.Ε ήταν να αξιολογηθεί η κατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στα Κέντρα Ταυτοποίησης και Φιλοξενίας προσφύγων στην Λέσβο και στην Αθήνα. Τα μέλη της αποστολής συναντήθηκαν με πρόσφυγες που ζουν σε δομές καθώς και με τις Αυτοδιοικητικές Αρχές της Λέσβου και τον Δήμο Αθηναίων, Ελληνικές και Διεθνείς Οργανώσεις καθώς και με εκπροσώπους του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Διαπιστώσεις:

  • Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους δεν καταγράφονται συστηματικά σε κεντρικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε τον αριθμό τους, σε ποιες στεγαστικές δομές φιλοξενούνται και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιώνουν.
  • Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους, όπως είναι οι σκηνές, με καμιά μέριμνα για θέρμανση και κλιματισμό, συνθήκες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή διαβίωσή τους.
  • Οι χώροι ταυτοποίησης και φιλοξενίας, όχι μόνο οι κατοικίες (containers, σπίτια, σκηνές), αλλά και οι χώροι υγιεινής, εστίασης και ψυχαγωγίας δεν είναι προσβάσιμοι στα άτομα με αναπηρία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα camp.
  • Υπάρχει δυσκολία εντοπισμού των ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα των ατόμων με μη ορατές αναπηρίες όπως η ψυχική αναπηρία, η νοητική αναπηρία, γεγονός το οποίο οι ίδιοι οι υπεύθυνοι των στεγαστικών δομών παραδέχονται.
  • Στο πρόγραμμα παροχής εκπαίδευσης για τους ανήλικους πρόσφυγες από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν έχει ληφθεί καμιά μέριμνα για τους ανήλικους πρόσφυγες με αναπηρία και την ένταξή τους σε αυτό.
  • Στις στεγαστικές δομές δεν υπάρχουν οργανώσεις και εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα που αφορούν άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
  • Τα νοσοκομεία και οι δομές παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας δεν διαθέτουν, ούτε ως προς τον αριθμό ούτε ως προς τις ειδικότητες, το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
  • Δεν υπάρχει καμιά εξειδικευμένη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και για τις οικογένειές τους, εν αντιθέσει με την προστασία που –καλώς, πολύ σωστά– παρέχεται σε ασυνόδευτους ανήλικους.

Σε συνέχεια των παραπάνω διαπιστώσεων και σύμφωνα το άρθρο 11 «Καταστάσεις κινδύνου και ανθρωπιστικών κρίσεων» του Ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88Α/11.04.2012) ο οποίος ενσωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ, δημοσιεύονται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ επί του Σχεδίου Νόμου κατ' άρθρο.

Αναλυτικά στην επιστολή

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.