Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Νέες συμβάσεις για ΣΥΔ - αγώνας να αναπτυχθούν σε όλη τη χώρα

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΑ2/ΜΚΦ34/οικ.32890/15.12.2021 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες – Νέο Συμβατικό Πλαίσιο», καλούνται από σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς που λειτουργούν Σ.Υ.Δ., είτε είναι ήδη συμβεβλημένοι, είτε επιθυμούν να συμβληθούν με τον Οργανισμό για πρώτη φορά, για την υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη σύναψη της νέας σύμβασης, μετά τις πιέσεις και τις παρεμβάσεις της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Η αποστολή του φυσικού αρχείου από τους ενδιαφερόμενους φορείς στην κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

Για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων φορέων που λειτουργούν Σ.Υ.Δ. αναφορικά με τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες που τίθενται, επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις των Σ.Υ.Δ. με τον Οργανισμό έχουν παραταθεί ως προς τη διάρκειά τους έως 31/12/2021 (βάσει του άρθρου 23 του Ν.4839/2021.

Περαιτέρω, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ ενημερώνει ότι το υπουργείο Εργασίας, στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι Στέγες, έχει ήδη προβεί σε δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης χρηματοδότησης και για τις νέες συμβάσεις που αναμένεται να συναφθούν.

Ο αγώνας των οργανώσεων του αναπηρικού κινήματος θα συνεχιστεί με την ίδια και μεγαλύτερη ένταση, προκειμένου ο θεσμός των Σ.Υ.Δ. να αναπτυχθεί, η παρουσία τους να εδραιωθεί σε όλη την Ελλάδα, οι Στέγες να διαδραματίσουν τον ρόλο που τους αναλογεί στην πολυπόθητη αποϊδρυματοποίηση, την οποία μεν ευαγγελίζεται η ελληνική Πολιτεία τα τελευταία χρόνια, προωθεί δε υιοθετώντας ένα μοντέλο που κατ’ εξακολούθηση αποτυγχάνει.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.