Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- EDF
Συνάντηση Ι. Βαρδακαστάνη με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου A. Tajani

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani ενισχύει τη συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα

Ο πρόεδρος του EDF (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία) και της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani, ο οποίος εξέφρασε τη δέσμευσή του για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και για τη συνεργασία με το EDF. Η εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD), το 4ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των ατόμων με αναπηρία, το δικαίωμα ψήφου στις ευρωπαϊκές εκλογές το 2019 και ο νόμος περί προσβασιμότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.

Ο πρόεδρος Tajani τόνισε τη σημαντική ανάγκη τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εθνικό επίπεδο να συνεργάζονται με τις εθνικές αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Μίλησε επίσης για την επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του EDF.

Ο πρόεδρος του ΕDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης τόνισε τη σημασία της εφαρμογής της CRPD από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): 

Η ΕΕ έχει σημαντικές ευθύνες έναντι των 80 εκατομμυρίων ατόμων με αναπηρία. Έχει ζωτική σημασία να υιοθετήσει η ΕΕ ένα πρόγραμμα δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της Ατζέντα 2020-2030 ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία θα ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ένας ουσιαστικός και διαρθρωμένος διάλογος με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με την CRPD.

Ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε επίσης στη σύνδεση της CRPD με τον πρόσφατα δημοσιευμένο Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την Ατζέντα για την αειφόρο ανάπτυξη για το 2030: 

Και οι δύο πρέπει να είναι σύμφωνες με την CRPD και να περιλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία.

Ο πρόεδρος Tajani εξέφρασε την υποστήριξή του για την υιοθέτηση από την ΕΕ μιας ατζέντας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2020-2030, η οποία θα βασίζεται στη συνεργασία και τη συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος σε αυτή. Ο κ. Tajani τόνισε ότι ο στόχος του είναι να μειώσει την απόσταση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών.

Το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα είναι ευγνώμον για την υποστήριξη του κ. Tajani για τη διοργάνωση του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των ατόμων με αναπηρία, το οποίο θα λάβει χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2017. «Υποστηρίζω θερμά την οργάνωση του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με αναπηρία που αποτελεί ένα μοναδικό φόρουμ για τη συζήτηση με τους πολιτικούς ηγέτες και την κοινωνία των πολιτών σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία», δήλωσε ο πρόεδρος Tajani.

Ο πρόεδρος του EDF κάλεσε επίσης τον πρόεδρο Tajani να φιλοξενήσει φέτος τη συνάντηση της 2ης «Συνάντησης Κορυφής» με τους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το EDF τόνισε επίσης τη σημασία της πολιτικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη. Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι είναι θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο τα άτομα με αναπηρία συχνά στερούνται για διάφορους λόγους. Οι πολιτικές συζητήσεις χωρίς υποτίτλους και διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, τα κτίρια που διεξάγονται οι εκλογές στα οποία δεν μπορούν να εισέλθουν οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, τα ψηφοδέλτια  που δεν παρέχονται σε μπράιγ ή άλλες προσβάσιμες μορφές, η άρνηση των δικαιωμάτων ψήφου λόγω περιορισμένης νομικής ικανότητας και πολλά άλλα παραδείγματα μπορούν να καταστήσουν αδύνατη για τους πολίτες με αναπηρία τη συμμετοχή τους στις εκλογές.

Ο πρόεδρος του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης δήλωσε:

Είναι ζωτικής σημασίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσει την πρόσβαση στο δικαίωμα ψήφου για όλους τους πολίτες με αναπηρία στις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές το 2019.

Ο πρόεδρος Tajani έχει ήδη στείλει επιστολές στα ευρωπαϊκά κράτη μέλη τονίζοντας την ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να καλέσει κάθε κράτος μέλος να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει το δικαίωμα ψήφου για τα άτομα με αναπηρία. Εξέφρασε την προθυμία του να συνεργαστεί με το EDF για να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα της επόμενης ευρωπαϊκής εκλογικής εκστρατείας και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με το δικαίωμα ψήφου.

Όσον αφορά την απογοητευτική έκθεση που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον νόμο για την προσβασιμότητα, ο πρόεδρος Tajani εξέφρασε την υποστήριξή του για την ενίσχυση του νόμου πριν από την επόμενη ψηφοφορία του Κοινοβουλίου στην Ολομέλεια τον Ιούνιο.

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.