Ιωάννης Βαρδακαστάνης

- ΕΣΑμεΑ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

Επιστολή με τις προτάσεις της κατέθεσε η ΕΣΑμεΑ στο σχέδιο νόμου: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Επισημαίνεται ότι ενώ υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις που αφορούν άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, δεν συμπεριλαμβάνεται όμως μία σειρά πολύ σημαντικών διατάξεων που αφορούν σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, οι οποίες έχουν συζητηθεί από την ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας, όπως:

1. Επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν στη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία και επέκτασή τους στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και του πολιτικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν στην οικογένειά τους άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

2. Μη περικοπή της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, οι οποίοι είναι μετέωροι, διότι δεν υπάγονται ούτε στον ν.612/1977, που δεν γίνεται καμία περικοπή σύνταξης σε περίπτωση εργασίας, αλλά ούτε στο άρθρο 27 του ν. 4670/2020, σύμφωνα να με το οποίο καταβάλλονται μειωμένες οι συντάξεις σε ποσοστό 30% των συνταξιούχων που αναλαμβάνουν εργασία.

3. Κατάργηση του χαρακτηρισμού «ανίκανος προς κάθε βιοποριστική εργασία» που αναφέρεται στα πιστοποιητικά αναπηρίας των ΚΕΠΑ.

Συνοπτικά οι παρεμβάσεις ΕΣΑμεΑ κατ’ άρθρο, αναλυτικά στην επιστολή:

Άρθρο 18 Διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος: Να συμπεριληφθούν τα επιδόματα που δίνονται από τον ΟΠΕΚΑ ή τον e-ΕΦΚΑ στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και οι συντάξεις των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι είτε λόγω γήρατος είτε λόγω αναπηρίας, ανεξάρτητα από την προσωπική διαφορά.

Άρθρο 26 Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο - Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016: Πολύ θετική μεν η ρύθμιση για τη μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων, ως προϋπόθεση λήψης παροχών αναπηρίας, άδικο δε το γεγονός ότι δεν θα ισχύσει για τους ασφαλισμένους του πρώην Ο.Γ.Α.

Άρθρο 27 Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από ψυχικώς ασθενείς - Τροποποίηση περ. α παρ. 1 άρθρου 23 ν.4488/2017: Διόρθωση του όρου «ψυχικώς ασθενείς» με τον όρο «άτομα με ψυχική ή νοητική αναπηρία», καθώς και επέκταση του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄137), σύμφωνα με το οποίο δεν διακόπτεται για 3 έτη το επίδομα ή η σύνταξη σε δικαιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία που αναλαμβάνουν εργασία, σε όλα τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό 50% και άνω που αναλαμβάνουν εργασία, χωρίς μάλιστα τον περιορισμό των 3 ετών.

Άρθρο 44 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας - Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008: Επιβεβλημένος ο διπλασιασμός της χρονικής διάρκειας της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας σε περίπτωση μητέρας με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες λόγω αναπηρίας.

Άρθρο 50 Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών

Επιβεβλημένη η συμπερίληψη των ακόλουθων διατάξεων σε αυτό:

α) Αποσύνδεση του προνοιακού επιδόματος από τη σύνταξη και την εργασία: Τα προνοιακά επιδόματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, χορηγούνται για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών που δημιουργεί η ίδια η αναπηρία και δεν αποτελούν εισόδημα. Επιτακτική η ανάγκη για κατάργηση της παράλογης και άδικης διακοπής του προνοιακού αναπηρικού επιδόματος των τέκνων με βαριά αναπηρία ή βαριά νοητική υστέρηση όταν λάβουν τη σύνταξη του αποθανόντος γονέα τους.

β) Επαναφορά του επιστημονικού επιδόματος, το οποίο χορηγείτο κατά πάγια πρακτική επί 47 συναπτά έτη στους τυφλούς επιστήμονες.

Άρθρο 54 Πιλοτικό Πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας: Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης υπό την προεδρεία του γ.γ. Κοιν. Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. η οποία θα παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας και θα δύναται να υποβάλει εισηγήσεις με γνώμονα τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος.


Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.