Ιωάννης Βαρδακαστάνης

Τι είναι η ΕΟΚΕ;

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) είναι ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και άλλων ομάδων συμφερόντων. Γνωμοδοτεί πάνω σε θέματα της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στα όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ και τους πολίτες της.


Τι κάνει η ΟΚΕ

Δίνει στις ομάδες συμφερόντων τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ. Έχει 3 βασικές αποστολές:

  • να μεριμνά ώστε η πολιτική και η νομοθεσία της ΕΕ να συνάδουν με τις εκάστοτεοικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, επιδιώκοντας συναίνεση για το κοινό όφελος
  • να ενθαρρύνει την ανάπτυξη μιας συμμετοχικής ΕΕ δίνοντας τη δυνατότητα στις οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών και άλλες ομάδες συμφερόντων να εκφράζουν τις απόψεις τους, και εξασφαλίζοντας έναν διάλογο μαζί τους
  • να προωθεί τις αξίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τη συμμετοχική δημοκρατία και τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.


Σύνθεση

Τα μέλη της ΕΟΚΕ εκπροσωπούν τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και τις ομάδες κοινωνικών συμφερόντων της Ευρώπης. Ορίζονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και διορίζονται από το Συμβούλιο της ΕΕ για ανανεώσιμη 5ετή θητεία. Ο αριθμός των μελών ανά χώρα εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού της εκάστοτε χώρας.

Η ΕΟΚΕ εκλέγει πρόεδρο και 2 αντιπροέδρους για μια θητεία δυόμιση ετών. Τα μέλη της ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες 3 ομάδες:

  • εργοδότες
  • εργαζόμενοι
  • άλλες ομάδες συμφερόντων (π.χ. αγρότες, καταναλωτές).


Πώς λειτουργεί η ΕΟΚΕ;

Η ΕΟΚΕ καλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για διάφορα θέματα. Μπορεί επίσης να γνωμοδοτεί με δική της πρωτοβουλία.

Τα μέλη της εργάζονται για την ΕΕ, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις τους. Συνεδριάζουν 9 φορές τον χρόνο. Οι γνωμοδοτήσεις εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία.

Η προετοιμασία των συνεδριάσεων γίνεται από τα ειδικά τμήματα και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών της ΕΟΚΕ. Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της ΕΟΚΕ (γνωστές ως «παρατηρητήρια») και η συντονιστική επιτροπή «Ευρώπη 2020» παρακολουθούν την πρόοδο υλοποίησης των στρατηγικών της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα περιφερειακά και εθνικά οικονομικά και κοινωνικά συμβούλια σε όλη την ΕΕ - κυρίως για να ανταλλάσσει πληροφορίες και να συζητά ειδικά θέματα.


Η ΕΟΚΕ και εσείς

Η ΕΟΚΕ διοργανώνει διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις για νέους κ.λπ. για να φέρνει την ΕΕ πλησιέστερα στους πολίτες της.

Χρησιμοποιούμε cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για την εξατομίκευση του περιεχομένου και την ανάλυση την επισκεψιμότητας. Παρακαλούμε, αποφασίστε εάν επιθυμείτε την αποδοχή των cookies στην ιστοσελίδα μας.